http://slaktereide.no/Dokument/Etikk

Da er det nye året godt i gang og vi har mye spennende i vente. Utbyggingen nærmer seg slutten og vi kan snart ta i bruk den nye skjærehallen. Videre ser vi frem til å utvide fjøset vårt med 300 kvm, hvor det nye arealet hovedsakelig vil tilpasses lam. Samtidig ser vi at dyrevelferd er et viktig samfunnstema, og vi har gått gjennom og oppdatert våre dyrevelferdsmål, noe dere kan se mer om under her eller lese om på ”Etikk og Dyrevelferd” klikk her 

Fokuset på dyrevelferd blir stadig større og videre er dette blitt et viktig samfunnstema. Jens Eide AS har gjennom 75 år hatt dyreetikk og dyrevelferd i sentrum, og ser positivt på at samfunnet går riktig vei når det kommer til husdyrhold og bransjestandarder. Sammen med arbeid rundt god dyrevelferd på dagens praksis, jobber Jens Eide AS også for å få flere produsenter til å starte med økologisk- og frilandsdrift. 

Det finnes fordeler og ulemper både med å være dyr som lever i naturen og dyr som lever som husdyr. Dyr som lever fritt får oppleve gleden av å være fri og alt som hører til, men de vil også være utsatt for smerter knyttet til sult, kulde og sykdom. Husdyrene derimot, vil ikke få den samme frihetsfølelsen, og derfor er det vesentlig å passe på at dyrene har det så godt som mulig på andre måter. Husdyrene tas godt vare på gjennom å gi de ly, riktig kosthold, og beskyttelse mot rovdyr. Videre er det viktig å passe på at de er sunne, friske og glade- slik at de får et fint og verdig liv som husdyr.

Lov om dyrevelferd sier at dyr har egenverdi utover den nytteverdi de måtte ha for mennesker. Med dette sies at når vi holder og avliver dyr for matproduksjon, så er vi moralsk og juridisk forpliktet til å passe på at dyrene har et fint liv som er verdt å leve. Jens Eide AS jobber kontinuerlig tett opp mot bønder for å ha kontroll på at de dyrene som avlives hos Jens Eide har hatt et godt liv.

I forhold til hva som er utgangspunktet for god dyrevelferd, så støtter Jens Eide AS seg på ”De 5 Friheter” som er definert av Farm Animal Welfare Council:

  1. Frihet fra sult og tørst - ved lett tilgang til ferskvann og et riktig kosthold for å opprettholde god helse og livsglede
  2. Frihet fra ubehag - ved å gi et passende miljø som inkluderer ly og et komfortabelt hvileområde
  3. Frihet fra smerte, skade eller sykdom - ved forebygging samt rask diagnose og behandling
  4. Frihet til å uttrykke normal atferd - ved å sørge for tilstrekkelig plass, riktige fasiliteter og selskap av dyrets egen art
  5. Frihet fra frykt og stress – ved å sikre forhold og omsorg for å unngå psykisk lidelse