Jens Eides koronatiltak for våre produsenter:

  • hold 2-meters avstand til sjåføren og det skal ikke hånd-hilses. Om det ikke er mulig med 2 meters avstand, skal munnbind benyttes
  • Sjåfør fyller ut henteseddel på grunnlag av muntelig info fra deg. Pass på at alle opplysninger stemmer på din kopi. Returkjøtt-skjema og Returskinn-skjema ligger på nett, og fylles ut på forhånd så langt som mulig.
  • vær nøye med håndhygiene, og rengjør håndtak/utsyr som småfør kan komme i kontakt med.
  • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger til kontakt (karantene, isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer slik at lasting av dyra kan bli gjennomført som planlagt.