NÅ er tiden for planlegging av sesongens saue- og lamme-slakting!

 

Vi opplever en stadig økning i etterspørselen etter lokalprodusert mat, og spesielt på småfe. Vi ønsker derfor, som det eneste lokale slakteriet i Agder og Telemark, å gjøre vårt for at våre forbrukere skal få tilgang på lokalprodusert kortreist mat med historie. Vi håper derfor at du som produsent vil være med å bidra til dette ved å levere til Jens Eide i år. Vi gir dine dyr god dyrevelferd, med kort veg til slakteriet og nytt lyst og luftig slakterifjøs for god oppstalling og klipping i påvente av slakting. Vi har også i år anskaffet enda en ny dyre-bil, for å bedre kapasiteten og kvaliteten på inntransporten. Vi har i dag 5 stk dyre-biler med 2-etasjer for skånsom transport, men du kan også velge å kjøre småfe inn til slakteriet selv, både på søndager og hverdager i høstsesongen.

 

Vi har som mål for høsten å øke tilførselen av småfe betraktelig, ved å tilby markedets beste betingelser hvor vi har oppgradert alle våre tillegg.

Helt i år er:

  • Kr 5,- pr kg når du kjører inn dyrene selv, uansett antall.
  • Kr 12,- pr kg Jens Eide kvalitetstillegg
  • Opp til kr 15,- pr kg Sesongtillegg
  • Opp til kr 4,- pr kg i puljetillegg.

 

Her et priseksempel på slaktet lam 19 kg i klasse R+ fett 3 levert i uke 29:

 

Avregningspris                         kr: 59,40 (pr 3.07.2023)

Grunntilskudd                          kr: 4,80

Distriktstilskudd sone 2          kr: 5,25

Kvalitetstilskudd                     kr:27,63

Egentransport                 kr: 5,00

Jens eide kvalitet           kr:12,00

Sesongtillegg                    kr:15,00   (pr uke 29)

Sum oppgjør lam pr kg          kr. 129,08

OPPGJØR FOR LAMMET:      kr 2452,52

 

Se komplette tillegg og priser her 

Jens Eide AS har startet året med en eventyrlig utvikling også i år med god tilstrømning av nye produsenter og en god økning på slakt. Vi har pr skrivende stund over 20% økning på gris og 18% økning på Storfeslakt. Vi ser derfor frem imot et toppår for lammesesongen, og vil med dette ønske alle en god sommer, hvor planen for småfelevering legges til Jens Eide når sommeren er over??

 

Meld inn dyr til slakt her