Påskelam tillegg

Lam levert til slakting i uke 14 og 15 betales med et tillegg på kr 2,- pr kilo.