Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

Helsegris

Helsegris er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle norske svinebesetninger.  

Helsegrissystemet gir en kvalitetssikring av daglig praksis, inkludert hygiene, helse og velferd, og gir et godt grunnlag for målrettet rådgiving og økonomisk gevinst for den enkelte svineprodusent. Dette sikrer også slakteriene kvalitet på grisene de mottar og dermed på produktene de tilbyr forbrukerne.

Det stilles krav om veterinærbesøk i alle norske svinebesetninger en til tre ganger årlig. I disse besøkene skal veterinær og produsent sammen besvare standardiserte spørsmål og bli enige om tiltak som bør gjennomføres innen neste besøk. Målrettet rådgiving og godt samarbeid mellom produsent og veterinær vil bidra til å sikre norske griser god helse og dyrevelferd. gå inn på linken under, for å lese mer om Helsegris, og registrere din besetning. Husk å registrere JENS EIDE som slakteritilknytning.

 

Registrer deg i Helsegris HER

Oppdaterte brukervilkår

Brukeravtalen for Helsegrissystemet er nå oppdatert. Avtalen blir aktivert i løpet av helgen og må da godkjennes neste gang du logger inn.

LES MER HER


Dyrevelferdsprogram for svin

Etter initiativ fra en samlet kjøttbransje ble det i januar 2018 vedtatt et eget dyrevelferdsprogram for slaktegris. Fra 1. juli 2019 skal alle besetningstyper, også de som har purker, omfattes av det som heretter heter Dyrevelferdsprogram for svin.

Gjennom 2018 har organisasjoner og aktører i svinenæringen jobbet for å etablere Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris og innlemme alle slaktegrisbesetninger i Helsegris – et digitalt system for dokumentasjon og oppfølging av helse og velferd i svinebesetninger. Det viktigste tiltaket i dyrevelferdsprogrammet har vært å etablere et tett samarbeid mellom slaktegrisprodusenter og veterinærer om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i besetningene.

Les mer om tiltakene for slaktegrisprodusentene: Dyrevelferdsprogram for slaktegris

 

Avvik følges opp

Slakteriene vil følge opp avvik i Helsegris overfor produsent. Produsenten har selv ansvar for å utbedre forholdene og avtaleveterinæren skal lukke avvikene. Dersom ikke kravene i dyrevelferdsprogrammet blir overholdt, og avvik ikke blir lukket innen oppgitt frist, resulterer det i et trekk på slakteoppgjøret eller smågrissalget.

Helsegris er fullt tilpasset dyrevelferdsprogrammet hvor oppfølgingen skal føres og dokumenteres. Det er utarbeidet veiledningsmateriell og fjøslogg til produsenter og avholdt kurs og fagmøter for produsenter, veterinærer, rådgivere og ansatte i Mattilsynet. Skreddersydde e-læringskurs og studiehefter i dyrevelferd er utviklet.

 

  • Ikke godkjent status fører til trekk på 0,50 kr/kg på slakteoppgjøret

 

Etablert KSL krever aktiv oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for svin

Fra 1. januar 2020 vil manglende deltakelse eller for sein oppfølging av kravene i dyrevelferdsprogrammet for svin medføre tap av KSL. Det får store konsekvenser for deg som svineprodusent. Mister du Velferdsgrisstatus, har du 45 dager på deg dersom du skal beholde KSL.

Fotograf : Audun Flåtten

Dyrevelferdsprogrammet for svin (DVP svin) ble iverksatt i 2019. Fra 1. juli omfatter programmet alle besetningstyper. Men hvordan forholder KSL og dyrevelferdsprogrammet seg til hverandre?

Det viktigste som gjelder alle besetningstyper er:
For å oppnå KSL, kreves det aktiv deltakelse og oppfølging av kravene som stilles i dyrevelferdsprogrammet for svin. Det gjelder for alle som leverer mer enn ti dyr til slakt eller selger smågris.

Aktiv deltakelse og aktiv oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for svin forutsetter:

  • Du må være registrert i Helsegrissystemet og føre din del av besetningsrapporten – produsentdelen.
  • Du må ha opprettet avtale med veterinær i Helsegrissystemet.
  • Veterinærbesøkene dine skal gjennomføres innen tidsfristen og være dokumentert ved at veterinæren fyller ut besetningsrapporten i Helsegrissystemet. Minimum antall rådgivingsbesøk av veterinær avhenger av type besetning og antall dyr levert til slakt.
  • Du må lukke avvik innenfor gitte frister.

Overskridelse av tidsfristene fører til tap av Velferdsgrisstatus som gir et trekk på 50 øre pr. kilo levert slakt. Dersom du selger smågris, mister du helsegristillegget.

Fra 1. januar 2020 gjelder også følgende: Dersom du overskrider tidsfristene i dyrevelferdsprogrammet med mer enn 45 dager, vil du miste KSL og dermed få et KSL-trekk på 20 prosent på slakteoppgjøret. Dette tilsvarer ca. 5 kroner per kilo slakt.

For de fleste vil det være status på tidspunktet du melder inn gris til slakt eller selger smågris som er avgjørende. Enkelte slakterier vil sjekke om du har KSL på det tidspunktet du leverer gris til slakt.

Hvordan flyter data mellom Helsegris og KSL?

All registrering innenfor KSL sjekkliste 8 svin skjer i Helsegrissystemet. Denne sjekklista er en del av Helsegrisstatusen. Godkjent Helsegrisstatus gjør at du slipper KSL sjekkliste 8 svin i din årlige egenrevisjon. Alle andre sjekklister må fylles ut i KSL.

Avvik fra KSL-krav i sjekkliste 8 svin og håndtering av disse skal utveksles mellom KSL-databasen og Helsegrissystemet. Avvik kan oppstå både i Helsegrissystemet og ved eksternrevisjoner i KSL, men de må alltid lukkes av din veterinær i Helsegrissystemet.

Din Helsegrisstatus vil automatisk «plukkes opp» av KSL. I dag ser ikke du som produsent din Helsegrisstatus inne i KSL-systemet. Det arbeides med å forbedre de tekniske løsningene slik at du som produsent lett kan se din Helsegrisstatus og om du har etablert KSL både i Helsegrissystemet og i KSL-systemet.

Leverer du kun noen få slakt?

Dersom du ikke selger smågris eller leverer mindre enn ti slakt per år, trenger du ikke å delta i dyrevelferdsprogrammet, men du skal uansett gjøre din årlige egenrevisjon i KSL for å beholde KSL.

 

Preform Administrasjon