Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

JENS EIDE - TILLEGG TIL MARKEDETS AVREGNINGSPRISER:

For våre avregningspriser og prisløyper, klikk her: Last ned avregning og prisløyper her

oppdaterte priser pr 1. Januar 2023

 

JENS EIDE 3-ukers avtale-tillegg:

kr 2,00 pr kilo             

Gis på alt storfe over 175 kg slaktevekt, som meldes inn på 3-ukers avtale med individnummer, og løper tidligst fra første hele uke etter at individnummer er kommet oss i hende. Avtaletillegget innebærer at du melder inn slakting til ønsket slakteuke, og slakteriet disponerer dyrene i 2 uker før og 2 uker etter denne. Vi bestreber oss på å hente dyrene på ønsket slakteuke så langt det er mulig. (fra 1. oktober til 1. desember vil det til tider være stor pågang av slakt, så det derfor kan være inntil 4 uker etter primær uke denne tiden)

 

JENS EIDE Pulje-tillegg:

kr 1,00 pr kilo               1 - 3 stk storfe    

kr 1,60 pr kilo               4 - 5 stk storfe    

kr 2,20 pr kilo               6-10 stk storfe 

kr 2,60 pr kilo              11-13 stk storfe    

kr 3,70 pr kilo              14 stk og flere   

Puljetillegg beregnes etter antall innmeldte/leverte dyr, og gis for slaktevekter over 175 kg slaktevekt.      (Slakteriet kan om nødvendig splitte leveransen i forhold til vårt behov for slakt ved puljer større enn 10 dyr)

 

JENS EIDE vekt-tillegg:

kr 1,50 pr kg                for vekt over 300 kg, klasse O+ til E+

kr 2,00 pr kg                for vekt over 350 kg, klasse O+ til E+

Vekt tillegg kommer i tillegg til pulje og avtale-tilleggene nevnt over, og gjelder kategorien: kvige, kastrat, ung okse, og er uavhengig av rase. Rene dyr. 

 

JENS EIDE Kjøttfe-tillegg:       

kr 3,00 pr kilo              minimum 50% kjøttfe             uke 1–30

kr 2,00 pr kilo              minimum 50% kjøttfe              uke 31–52 

Ved innmelding på 3-ukers avtale som kjøttfe, utbetales kjøttfetillegg på dyr med minimum 50% kjøttferasekoder. Gjelder for kvige, kastrat og ung okse, som oppnår klasse O+ og bedre samt fettgruppe 1- til 4 Dyr med ukjent rasebetegnelse vil bli avregnet som melkerase. Tillegget gjelder kun dyr innmeldt på 3-ukers avtale og slaktevekt over 200 kg. Rene dyr.

JENS EIDE Kvige-tillegg:

kr 4,00 pr kilo              301 til 730 dagers alder.         uke 1-39 

Tillegget gis på toppen av 3-ukers avtale, pulje-tillegg og kjøttfe-tillegg.

Gjelder slakteklasse O og høyere. Rene dyr. 

JENS EIDE Ku og ung ku-tillegg:

kr 3,- pr kilo.

Tillegget utbetales alle satser for kategorien ku og ung ku, fra fettgruppe 1+ til 4-. Rene dyr.

 

JENS EIDE Debio-tillegg:

kr 6,5- pr kilo, Debio-kvalitetstillegg, økologisk-kvalitetstillegg.

Gjelder for kvige, kastrat og ungokse fra 200 kg, som oppnår minimum klasse O- og fett 2-.   

kr 1,- pr kilo, Generelt Debio tillegg, økologisk tillegg.

Gjelder alle typer Debio godkjente storfe, uavhengig av klasse og vekt. Dette er innregnet i Debio kvalitetstillegget over. Rend dyr.

 

Økologiske slakt som ikke er innmeldt på økologisk avtale, vil bli avregnet til ordinære betingelser.

 

JENS EIDE Urfe-tillegg:

kr 1,50 pr kilo.

Urfe er definert som følgende raser:

  1. Sidet trønderfe og Nordlandsfe (stn)
  2. Vestlandsk fjordfe (vff)
  3. Vestlandsk raudkolle (vrk)
  4. Østlandsk rødkolle (ørk) 
  5. Dølafe (døl)
  6. Telemarkfe (tel)

Urfe slakt som ikke er innmeldt på Urfe avtale ved innmelding, vil bli avregnet til ordinære betingelser. Tillegget gjelder ikke kalv. Rene dyr.

 

JENS EIDE Kvalitetskalv-tillegg:           

kr 4,- pr kilo Klasse O- og bedre inntil 300 dager gamle, 90-140 kg 

kr 8,- pr kilo Klasse O+ og bedre inntil 220 dager gamle, 90-140 kg 

 

 JENS EIDE Års-bonus:

kr 0,50 pr kilo               30 000 kg - 49 000 kg storfekjøtt pr år

kr 1,00 pr kilo               over 50 000 kg storfekjøtt pr år

Årsbonusen vil bli utbetalt 1. kvartal påfølgende år.

 

JENS EIDE betingelser:

Ingen av våre ovenstående tillegge utbetales på returslakt, ved trekk for uren hud, nødslakt eller på ikke godkjent KSL og dyrevelferds-status. På all henting av dyr, vil det bli belastet for en stoppavgift   kr 190,- pr stopp.

Vi er pålagt å sjekke alle storfe mot Mattilsynets dyrehelseportal senest 24 timer før planlagt hentedag. Vi er derfor avhengig av å få id nummer, slik at besetningen kan sjekkes før vi kjører ut for henting av dyr. Dette er også viktig for å unngå eventuell smittespredning.

I enkelte tilfeller med unormalt stor tilgang på storfe, kan 3-ukers avtalen utvides til 5-ukers avtale, hvor vi disponerer dyrene 3 uker før og 3 uker etter ønsket slakteuke. Dette opplyser vi evnt om ved innmelding.

Utbetaling av slakteoppgjør skjer innen 3 uker, med enkelte unntak ved ferieavvikling og fridager. Alle priser er ekskl. mva.

 

JENS EIDE Hygienetrekk:

Reine dyr er en forutsetning for å produsere reine råvarer og vi må unngå en ny E.Coli sak som i 2006. Reine slaktedyr handler derfor først og fremst om matsikkerhet. I tillegg vil huder fra skitne dyr få en lavere verdi da det som oftest er skader i skinnet. Sist men ikke minst vil dyr som er skitne ha dårligere dyrevelferd og gi norsk storfekjøttproduksjon ett dårligere renommé totalt sett. Det gis kun avtale og pulje tillegg ved slakting av urene dyr.

Kategori 1 – møkkskorper på 20-50 % av lår og 20-50 % møkkskorper i snittlinja under buken gir ett trekk på 400,-

Kategori 2 – møkkskorper på mer enn 50 % av lår eller mer enn 50 % av snittlinja gir 900,- i trekk.

 

Retur Hud (kostnad for salting/pakking/sending for hud som sendes til garveriet eller taes i retur på annen måte):

Dyr opp til 180 kg  kr 500,-

Dyr over 180 kg kr 700,-

 

JENS EIDE Nødslakt:

kr 1100,- pr nødslakt.              Innmeldt før kl 12:00 på hverdager

kr 1600,- pr nødslakt.              Innmeldt etter 12:00 og helg/helligdager

Det vil komme et trekk på 25% på all nødslakt.

Vi fakturerer kr 1.600,- i utrykning om utrykningen senere skulle bli kansellert (f.eks dyret er dødt før vi kommer frem).

 

JENS EIDE Kontakt:

For innmelding av storfe til slakting, benytt vår nettside: slaktereide.no

Ring telefon 37 40 34 00 eller send mail til: innmelding@slaktereide.no

Nødslakt i åpningstiden: telefon 37 40 34 00 Tastevalg 2

Nødslakt utenom åpningstid: telefon 37 40 34 00 og vent på svar.

Produsentkontakt: Odd Rune Nordby, telefon 950 56 700 mail: odd.rune@slakteriede.no 

 

Statens Kvalitetstilskudd: (utbetales på slakteoppgjøret, av Jens Eide AS)

kr 10,50 pr kilo

Storfe, kvalitet o+ og bedre, og fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku (over 48mnd) og okse (over 24 mnd).    

kr 5,50 pr kilo.

Storfe, kvalitet O og fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku (over 48mnd) og okse (over 24 mnd). 

 

Statens Distriktstilskudd: (Utbetales på slakteoppgjøret, av Jens Eide AS) 

kr 0,-                     Sone 1 

kr 5,25                Sone 2  (agder og det meste av telemark)

kr 8,05                 Sone 3   

kr 11,80                Sone 4 

kr 12,40                Sone 5   

Egentransport av dyr:

De som transporterer dyr lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis. Dette gjelder også for de som transporterer andre enn egne dyr under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis. For kompetansebevis i dyretransport, klikk på linken: https://www.animalia.no/no/kurs-og-opplaring/kurs-i-dyretransport/ 

 Trekk for manglende KSL godkjenning, 20% av oppgjørspris.

les om KSL her ved å klikke på linken her: https://ksl.matmerk.no/no 

Objektiv klassifisering av storfe - lengdemåling

for å lese om klassifiseringen, trykk på linken under https://www.animalia.no/no/kjott--egg/klassifisering/objektiv-klassifisering-av-storfe--lengdemaling/

 

Telledato 1.Mars og 1. Oktober.

Du kan søke om tilskudd for husdyr som foretaket ditt disponerer på telledatoene 1. mars og 1. oktober.  

Foretaket disponerer husdyr når det har ansvaret for dyrene. I tilfeller hvor det er uklart hvem som oppfyller disponeringskravet, gjøres det en vurdering av hvem som kan sies å være ansvarlig for dyra.  

Momenter som er relevante i vurderingen av hvem som disponerer dyrene er 

  • hvilket foretak som har ansvaret for fôring og stell av dyrene 
  • hvilket foretak som har utgiftene med og mottar inntektene fra husdyrproduksjonen 
  • hvem som er registrert som dyreholder i?Husdyrregisteret 
  • dyrenes øremerker  

Ved salg av livdyr på telledato er det kjøper som er berettiget tilskudd for dyrene. Ved salg av dyr til slakt på telledato, er det selger som skal ha tilskuddet. Ved midlertidig bortplassering av dyr må det vurderes om foretaket fortsatt oppfyller vilkåret om å disponere dyrene.  

Hvis to foretak er i?driftsfellesskap, beregnes tilskudd fra det samlede dyretallet til foretakene som er i driftsfellesskap

for mer om tilskudd klikk på linken her: Produksjonstilskudd


Sammenheng mellom alder og slaktekategori storfe:

Kategori

dager fra og med

dager til og med

ca. alder mnd

ca. alder år

Kalv

fødsel

300

10

0,8

Kvige

301

730

24

2

Ung okse

301

730

24

2

Ung ku

731

1460

48

4

Ku

1461

-

over 48

over 4

Okse

731

-

over 24

over 2

Kastrat

301

1460

48

4Preform Administrasjon