Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

NY PRIS-STRUKTUR OG BETINGELSER FOR LEVERING AV SMÅFE:

 For våre avregningspriser, klikk her: Last ned avregning her.

 

Gjeldende tillegg fra 1.08.2022

 Pulje-tillegg ved henting dyr: 

-Gjelder lam, ungsau, sau og vær.

-Det utbetales ikke puljetillegg eller andre tillegg når slaktet skal i retur til produsent.    

kr 0,35 pr kg                  15 - 29 stk

kr 0,90 pr kg                 30 - 49 stk

kr 1,30 pr kg                  50 - 79 stk

kr 1,80 pr kg                  80 - 100 stk

kr 2,80 pr kg                  101 - 130 stk

kr 3,40 pr kg               Over 130 stk                    

Max 150 dyr pr pulje.

NYHET! Pulje-koordinator:

Kr 10,- pr innmeldt og levert dyr i pulje

Samlasting/pulje fra flere produsenter, innmeldt samlet og lastet på ett stopp, gir fullt puljetillegg etter totalt antall leverte dyr, og da uten stoppavgift.  Merk at innmelding MÅ komme samlet fra en pulje-koordinator, med produsentnavn og antall dyr for hver enkelt produsent i puljen, innen innmeldingsfristen mandag kl 12:00 for å bli med i puljen.

Vi gir også puljetillegg ved inntil 3 stopp innen samme geografiske område maks 20 km radius. Det vil da komme et fratrekk på kr 0,50 pr kg på gjeldende pulje-tillegg, og hvert stopp belastes med stoppavgift. Merk at innmelding MÅ komme samlet fra en koordinator, med produsentnavn og antall dyr for hver enkelt produsent i puljen, innen innmeldingsfristen mandag kl 12 for å bli med i puljen.

Egentransport av dyr: 

kr 30,- pr dyr                 Gjelder inntil 25 dyr.                                                                          

Gjelder ved egentransport, levert på slakteriet til avtalt tid i slakteriets åpningstid kl 7:00 og kl 15:30. Husk at du må ha mottatt en SMS på at du kan levere dyrene til denne tiden. Denne SMS kommer senest fredagen før levering. For å oppnå pulje-tillegg ved egentransport, må innmeldingen fra alle i puljen komme samlet fra en pulje-koordinator, med antall dyr for hver produsent. Gjelder ikke for søndagsleveringer, da disse leveransene har egne betingelser.

 

NYHET!   Søndag-egenlevering høstsesong - fra søndag 4. September til og med 6. november, med åpningstid fra 13:00-16:00. 

kr 3,40 pr kg              Søndag-egenlevering-tillegg uavhengig av antall leverte lam.

Fra høsten 2022 vil vi gi mulighet til å levere dyrene selv på søndager, direkte på slakteriet. Dette for å være mer fleksible mot deg som produsent, siden vi ser at det kan være vanskelig å komme i vanlig åpningstid/arbeidstid. Søndag-egenlevering gir deg et pristillegg som tilsvarer maks pulje (over 130 dyr) uansett antall leverte dyr. Dette tillegget gjelder kun ved Søndag-egenlevering, og gir ingen ytterligere tillegg for egentransport, men du får alle øvrige tillegg.

Dyr til søndagslevering må meldes inn via vår nettside, merket «Søndag-egenlevering» og ønsket leveringsdag, senest mandag kl 12:00 før ønsket levering. Søndag-egenlevering er mulig fra søndag 4. September til og med 6. november, med åpningstid fra 13:00-16:00

Husk at du må ha mottatt SMS på at du kan levere dyrene den aktuelle søndagen FØR du kjører de inn. Denne SMS kommer senest fredagen før levering. Dyrene settes på anvist plass av kontaktperson, som også kontrollerer dyrene. Mattilsynet har strenge rutiner i forhold til kontroll av besetninger både på mottaksdagen og i forkant av slaktingen. Vi må derfor ha meldt fra til mattilsynet om slakting av de aktuelle dyrene senest kl 12:00 siste virkedag før dyrene ankommer slakteriet.

Dyr som blir levert med halthet, brokk eller andre skavanker som gjør at de ikke er transportdyktige, blir avlivet uten kompensasjon til produsent. Oppgjør blir foretatt i forhold til øremerke registrert over slaktevekt på slaktedagen.

De som transporterer dyr til slakteri lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis for dyretransport. Dette gjelder også for alle som transporterer andre enn egne dyr selv om det er under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis. For dyretransport, klikk på linken: https://www.animalia.no/no/animalia/kurs-og-opplaring/kurs-i-dyretransport/

 

Stjernelam-tillegg:

Kr 3,50 pr kg                Stjernelam      Kl O+ eller bedre, fettgruppe 1+ til 3+, vekt fra 16 kilo.

Kr 7,00 pr kg                Stjernelam+ Kl R eller bedre, fettgruppe 1+ til 3, vekt fra 19 kilo.

Økologisk lamme-tillegg:

kr 2,- pr kg                      Økologisk tillegg sau/lam/geit/kje

kr 2,- pr kg                      Økologisk lam under 16 kilo 

kr 3,- pr kg                       Økologisk tillegg stjerne-lam 

HUSK Debio merke i øret, da tilleggene gjelder kun om dyrene er merket. Tillegget gjelder hele året

Die-lam/Sommer-lam tillegg 2022

kr 10,- pr kg                  Årets lam til og med uke 31

Gjelder lam fra 7 kilo klasse O+ og bedre samt fettprosent til og med 3+. Her kan vi ha noe begrenset etterspørsel pr uke, så her er det førstemann til mølla, og viktig å melde inn så tidlig som mulig for å få plass i dette tidsrommet. Vi tar imot innmeldinger så langt vi har behov, og forbeholder oss muligheten til å fordele dyrene på disse tre ukene i forhold til vårt behov og kjøreruter. Die-lam tillegg betales i tillegg til våre andre ytelser når slakting skjer i ovenstående uker.

Tidlig-lam tillegg 2022: 

Kr 5,00 pr kg               uke 32 -33 

kr 3,00 pr kg                uke 34-37 

kr 1,50 pr kg                 uke 38-39  

Tidlig-lam tillegg betales i tillegg til våre andre ytelser når slakting skjer i ovenstående uker, og Gjelder lam fra 7 kilo klasse O+ og bedre samt fettprosent til og med 3+

Elektroniske øremerke-tillegg:

kr 12,- pr stk                  Elektronisk øremerke  

For å lette vårt arbeid på slaktelinja, ønsker vi at du som produsent benytter elektroniske øremerker, og kompenserer derfor for dette. Om du bestiller øremerker tidlig hos Os-id som er vår samarbeidspartner, får du de elektroniske øremerkene for 12,04 pr stk (pris høsten 2021) Småfe uten elektronisk øremerke trekkes med kr 15,- pr dyr.

Ull-tillegg:

-dyr levert tørre og rene som klippes på slakteriet.

Kr 30,- pr dyr              hjemme-klipp nyklipte og rene dyr levert i uke 37 - 45

kr 30,- pr dyr               hvit ull

Kr 0,- pr dyr                 våt ull, farget ull, villsau ull.

Kr 70,- pr dyr             slaktet med ull.

-Dyr som slaktes med ulla på gir ull-tillegg, men trekkes da med hygienetrekk. Husk at om du skal ha skinnfell i retur, må dyret merkes i henhold til beskrivelse her: http://slaktereide.no/Dokument/Returskinn

kr -40, pr dyr             hygienetrekk dyr slaktet med ull.

Kr 30,-                               netto oppgjør for dyr slaktet med ulla på.

Kvalitetstilskudd:

kr 450,- pr dyr             Kvalitetstilskudd lam, klasse O+ eller bedre

Fra 1. mars får man ikke kvalitetstilskudd for lam født året før. (telledato)                                                     I tillegg vil det bli betalt ut grunntilskudd og distriktstilskudd i henhold til gjeldende avregningsprisliste.

Kje avtale 2022

kr 8,- pr kg                     1-40 stk                           i tillegg til avregningspris.

kr 10,- pr kg                 41-70 stk                            i tillegg til avregningspris.

kr 12,- pr kg                 71- 150 stk                         i tillegg til avregningspris.

Kr 300,- pr stk              Kvalitetstilskudd kje med slaktevekt over 3,5 kg,

-gjelder slaktevekt minimum 3,5 kg.

Geit avtale:

kr 5,- pr kg                      i tillegg til avregningspris.

Trekk:

-Stoppavgift, kr 190- pr stopp. (stoppavgiften faller bort ved samlasting/pulje på ett stopp)  

-Småfe uten elektronisk øremerke trekkes med kr 15,- pr dyr.

-Hygienetrekk, kr 120,- Dyr som er så møkkete at de ikke kan klippes rene vil få trekk. Hjemme-klipte dyr som er forurenset etter klipping vil også få trekk. Dersom forurensingen har skjedd under inntransport eller oppstalling på slakteri vil ikke produsenten trekkes.

-Manglende KSL-oppfølging gir 20% prisreduksjon, (Mangler egenrevisjon og/eller har ikke lukkede avvik som er relevante for varestrømmen).

Skinn i retur, faktureres for salting, merking, og pakking/sending til garveri, se priser og retningslinjer på egen side for returskinn her: http://slaktereide.no/Dokument/Returskinn 

-Alle dyr som slaktes ved Jens Eide Slakteri må være innmeldt på forhånd, og du får en SMS bekreftelse på hentetidspunkt/leveringstidspunkt senest fredag før dyrene blir hentet eller levert. Dersom du leverer dyrene direkte på slakteriet MÅ du ha fått denne SMS før du leverer dyrene, fordi dyrene må være meldt til slakting hos Mattilsynet senest innen kl 12:00 siste virkedag før de ankommer slakteriet.

NB! Lam må merkes med årets id-merker for å sikre riktig oppgjør. Dyr merket med gamle øremerker avregnes som sau/ung sau og vil ikke motta lammetilskudd. Innkjøpte dyr må merkes med hvite merker.

Ved eventuelle erstatningskrav erstattes kun kg pris uten tillegg. (spesialvare, debio, pulje,kvalitetstillegg osv.)

 

Telledato 1.Mars og 1. Oktober.

Du kan søke om tilskudd for husdyr som foretaket ditt disponerer på telledatoene 1. mars og 1. oktober.  

Foretaket disponerer husdyr når det har ansvaret for dyrene. I tilfeller hvor det er uklart hvem som oppfyller disponeringskravet, gjøres det en vurdering av hvem som kan sies å være ansvarlig for dyra.  

Momenter som er relevante i vurderingen av hvem som disponerer dyrene er 

  • hvilket foretak som har ansvaret for fôring og stell av dyrene 
  • hvilket foretak som har utgiftene med og mottar inntektene fra husdyrproduksjonen 
  • hvem som er registrert som dyreholder i?Husdyrregisteret 
  • dyrenes øremerker  

Ved salg av livdyr på telledato er det kjøper som er berettiget tilskudd for dyrene. Ved salg av dyr til slakt på telledato, er det selger som skal ha tilskuddet. Ved midlertidig bortplassering av dyr må det vurderes om foretaket fortsatt oppfyller vilkåret om å disponere dyrene.  

Hvis to foretak er i?driftsfellesskap, beregnes tilskudd fra det samlede dyretallet til foretakene som er i driftsfellesskap

for mer om tilskudd klikk på linken her: Produksjonstilskudd

 

Kontakt:

For innmelding av dyr til slakting, benytt vår side for Innmelding ved å klikke her.

Eller telefon 37 40 34 00.

Nødslakt i åpningstiden: telefon 37 40 34 00 Tastevalg 2

Nødslakt utenom åpningstid: telefon 37 40 34 00 og vent på svar.

Produsentkontakt: Odd Rune Nordby, telefon 950 56 700 mail: odd.rune@slakteriede.no

For våre avregningspriser, klikk her: Last ned avregning her  Utbetaling innen 3 uker.

Preform Administrasjon