Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

NYE PRISER OG BETINGELSER SMÅFE

For våre avregningspriser og prisløyper, klikk her: Last ned avregning og prisløyper her.

Oppdatert 27.05.2020

 

Pulje-tillegg over 13 kilos dyr: (Villsaulam over 9 kg) 

kr 20,- pr stk                  15 - 29 stk

kr 30,- pr stk                  30 - 49 stk

kr 45,- pr stk                  50 - 79 stk

kr 60,- pr stk                  80 - 100 stk

kr 80,- pr stk                101 - 130 stk

kr 100,- pr stk               Over 130 stk

Samlasting fra flere produsenter – Ett stopp, gir puljetillegg etter totalt antall leverte dyr.                     Det utebetales ikke puljetillegg ved leieslakting.

Alle leveringer med samlast må meldes inn til slakteriet med antall for hver enkelt produsent. Mattilsynet har strenge rutiner i forhold til kontroll av besetninger i forkant av slaktingen. Vi må derfor ha innmeldt alle besetninger senest 48 timer før slakting. 

Stjernelam-tillegg:

Kr  50,- pr stk              Kl O+ eller bedre, fettgruppe 1+ til 3, vekt fra 16 kilo.

kr 100,- pr stk            Kl R eller bedre, fettgruppe 1+ til 3, vekt 19 - 25 kilo

 

Økologisk lamme-tillegg:

kr 2,- pr kg                  Økologisk tillegg sau/lam/geit/kje

kr 2,- pr kg                    Økologisk lam under 16 kilo 

kr 3,- pr kg                  Økologisk tillegg stjernelam 

HUSK Debio merke i øret, da tilleggene gjelder kun om dyrene er merket.

Tillegget gjelder hele året

Die-lam/Sommerlam tillegg 2020

kr 10,- pr kg                  Årets lam til og med uke 29 

gjelder lam fra 9-16 kilo klasse O+ og bedre samt fettprosent til og med +3

Tidlig-lam tillegg: 

Kr 2,00 pr kg            uke 32 -36  

kr  1,50 pr kg                 uke 37  

kr 1,00 pr kg                  uke 38   

kr 0,50 pr kg                  uke 39  

Tidliglam tillegg betales i tillegg når slakting skjer i ovenstående uker.

Ull-tillegg:

-på dyr som klippes på slakteriet.

kr 30,- pr dyr                 hvit ull

kr 17,- pr dyr                 farget ull

kr 17,- pr dyr                 villsau ull - høst slakting

kr 5,- pr dyr                   villsau ull – vårslakting

Kr 0,- pr dyr                   våt ull

-Dyr som slaktes med ulla på gir ull-tillegg, men trekkes da med hygienetrekk: 

Kr 70,- pr dyr                dyr slaktet med ull.

kr 30, pr dyr                  hygienetrekk.

-Hjemme-klipp:              

Kr 25,- pr dyr              hjemmeklipte nyklipte og rene dyr levert i uke 37 - 45

.

Elektroniske øremerke-tillegg:

kr 10,- pr stk Elektronisk øremerke  

Kvalitetstilskudd:

kr 450,- pr dyr               Kvalitetstilskudd lam, klasse O+ eller bedre

Fra 1. mars (telledato), får man ikke kvalitetstilskudd for lam født året før.

Egentransport av dyr:

kr 20, pr dyr                  Husk at transportmiddel må være godkjent til transport av dyr.

De som transporterer dyr lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis. Kurs på Animalia, Praktisk kurs 1 dag, og praktisk opplæring i avliving. Dette gjelder også for de som transporterer andre enn egne dyr under 50 km. Det stilles også krav om godkjent transportredskap. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis.

for kompetansebevis i dyretransport, klikk på linken: https://www.animalia.no/no/animalia/kurs-og-opplaring/kurs-i-dyretransport/

 

Diverse:

  • I tillegg til prisene over, vil det bli betalt ut grunntilskudd og distriktstilskudd i henhold til gjeldende avregningsprisliste.
  • Småfe blir klassifisert som lam frem til 15.04 for småfe som er født året før. Om det kan dokumenteres på kjøreseddel at lammene er under 12 mnd, og ellers har skikk som lam, kan denne datoen fravikes for klassifisering som lam.
  • Stoppavgift, kr 100- pr stopp. (stoppavgiften faller bort ved samlasting)  
  • Skinn i retur, faktureres kr 200,- for salting, merking, og pakking/sending til garveri.
  • Alle dyr som leveres med våt ull vil få trekk. Dyr som er så møkkete at de ikke kan klippes rene vil få trekk. Hjemmeklipte dyr som er forurenset etter klipping vil også få trekk. Dersom forurensingen har skjedd under inntransport eller oppstalling på slakteri vil ikke produsenten trekkes.
  • 20% prisreduksjon, trekkes på leveranser fra besetninger som har manglende KSL-oppfølging. (Mangler egenrevisjon og/eller har ikke lukkede avvik som er relevante for varestrømmen).
  • Alle dyr som slaktes ved Jens Eide Slakteri må være innmeldt på forhånd.
  • Alle småfebesetninger sjekkes mot Animalias dyrehelseportal senest 48 timer før slakting.
  • Ved samlasting er det viktig at hver enkelt besetning meldes inn.

Kontakt:

For innmelding av storfe til slakting, benytt vår side for Innmelding og innmeldingsskjema der.

Telefon 37 40 34 00 eller Mail innmelding@slaktereide.no

Nødslakt i åpningstiden: telefon 37 40 34 00 Tastevalg 2

Nødslakt utenom åpningstid: telefon 37 40 34 00 og vent på svar.

Produsentkontakt: Odd Rune Nordby, telefon 950 56 700 mail: odd.rune@slakteriede.no

 

Utbetaling av slakte- oppgjør innen 3 uker.

Våre tillegg gjelder ikke ved returslakt.

 

For våre avregningspriser, klikk her: Last ned avregning her

Preform Administrasjon