Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

MARKEDETS BESTE SMÅFE-TILLEGG

For våre avregningspriser, klikk her: Last ned avregning her.

Gjeldende tillegg fra 1.03.2023, kommer som tillegg på markedets avregningspriser og tilskudd.

Jens Eides småfetillegg

 

Kr pr kg.

Pulje-tillegg

15-30 stk

0,50

Pulje-tillegg

31-50 stk

1,-

Pulje-tillegg

51-75 stk

2,-

Pulje-tillegg

76-100 stk

3,-

Pulje-tillegg

101-150 stk

4,-

Egentranport-Pulje

Uavhengig av antall, hverdager hele året

5,-

Søndag egentransp.-pulje

Søndagslevering uke 34-43

5,-

Stjernelam

Vekt fra 15 kg fra klasse O+ fett 1+ til 3

4,-

Stjernelam Ekstra

Vekt fra 18 kg fra klasse R fett 1+ til 3

8,-

Jens Eide kvalitet

Vekt 19-23 kg klasse R+ fett 2 til 3

12,-

Sesong tillegg

Uke 15-29 

15,-

Sesong tillegg

Uke 30-32 

10,-

Sesong tillegg

Uke 33-35 

5,-

Sesong tillegg

Uke 36-37 

3,-

Sesong tillegg

Uke 38-39 

2,-

Sesong sau og ungsau

Uke 29-32 

5,-

Sesong sau og ungsau

Uke 45-51

5,-

Økologisk DEBIO godkjent

Generelt økologisk tillegg sau/lam/geit/kje

2,-

Økologisk DEBIO godkjent

Stjernelam fra klasse O+ fett 1+ til 3

3,-

Grunntilskudd

Lam fra 13,0-25,0 kg

4,80

Grunntilskudd

Lam over 25,0 kg

3,80

Grunntilskudd

Sau og ungsau

3,5

Distriktstilskudd

Sone 1

0,-

Distriktstilskudd

Sone 2

5,25

Distriktstilskudd

Sone 3

8,05

Pristilskudd

Pr dyr lam klasse O+ eller bedre

525,- pr dyr

Elektronisk øremerke

for alle småfe merket med elektronisk merke

13,- pr dyr

 

 

Priseks. lam 19 kg i klasse R+ fett 3 levert i uke 29: 

Avregningspris                         kr: 54,16 (pr 1.02.2023)

Grunntilskudd                          kr: 4,80

Distriktstilskudd sone 2          kr: 5,25

Kvalitetstilskudd                     kr:27,63

Pulje/egentransport               kr: 5,00

Jens eide kvalitet         kr:12,00

Sesongtillegg                          kr:15,00

Sum oppgjør lam pr kg          kr. 123,84

MAX OPPGJØR FOR LAMMET:      kr 2352,96

.

.

Ull-tillegg:

Kr 30,- pr dyr            hjemme-klipp nyklipte og rene dyr levert i uke 37 - 45

kr 30,- pr dyr            hvit ull

Kr 0,- pr dyr              våt ull, farget ull, villsau ull.

Kr 70,- pr dyr         slaktet med ull.

 

Kje avtale 2023

Pulje:

kr 8,- pr kg            1-40 stk                           i tillegg til avregningspris.

kr 10,- pr kg                  41-70 stk                            i tillegg til avregningspris.

kr 12,- pr kg                  71- 150 stk                         i tillegg til avregningspris.

 

Kr 350,- pr stk              Pristilskudd kje med slaktevekt over 3,5 kg,


Geit avtale:

kr 5,- pr kg                i tillegg til avregningspris.

 

Egentransport og Søndag-Egentransport

Vi opplevde stor respons og positivitet rundt muligheten til å levere småfe på søndager i høysesongen, og vil videreføre dette i årets sesong. Dette for å være mer fleksible mot deg som produsent, siden vi ser at det kan være vanskelig å komme i vanlig åpningstid/arbeidstid. 

Dyr til søndagslevering må meldes inn via vår nettside, merket «Søndag-egentransport» og ønsket leveringsdag, senest mandag kl 12:00 før ønsket levering. Søndag-egentransport er mulig fra søndag 27. august til og med 29. oktober, med åpningstid fra 14:00-16:00

Egentransport, levert på slakteriet er mulig hele året til avtalt tid mellom kl 7:00 og kl 11:00 de dagene vi tar imot småfe, til samme betingelser som søndagslevering i sesong.

Husk at du må ha mottatt SMS på at du kan levere den aktuelle søndagen FØR du kjører dyrene inn. Denne SMS kommer senest fredagen før levering. Dyrene settes på anvist plass av kontaktperson, som også kontrollerer dyrene. Mattilsynet har strenge rutiner i forhold til kontroll av besetninger både på mottaksdagen og i forkant av slaktingen. Vi må derfor ha meldt fra til mattilsynet om slakting av de aktuelle dyrene senest kl 12:00 siste virkedag før dyrene ankommer slakteriet.

Pulje betingelser ved henting av småfe:

- Om du går sammen med nabo om innmelding, er det mulig å få pulje ut fra totalantall dyr med felles innmelding og hentedag. Dette avtales med slakteriet ved innmelding.

- Pulje gjelder lam, ungsau, sau og vær. Det utbetales ikke puljetillegg eller andre tillegg på dyr når slaktet skal i retur til produsent.     

Sesong betingelser:

* Her kan vi ha noe begrenset etterspørsel pr uke, så her er det førstemann til mølla, og viktig å melde inn så tidlig som mulig for å få plass i dette tidsrommet. Vi tar imot innmeldinger så langt vi har behov, og forbeholder oss muligheten til å fordele dyrene på disse ukene i forhold til vårt behov og kjøreruter.

Fra 1. mars får man ikke pristilskudd for lam født året før. (telledato)               

Generelle betingelser:

-dyr levert tørre og rene som klippes på slakteriet.

-HUSK Debio merke i øret, da tilleggene gjelder kun om dyrene er merket. Tillegget gjelder hele året

For å lette vårt arbeid på slaktelinja, ønsker vi at du som produsent benytter elektroniske øremerker, og kompenserer derfor for dette. Om du bestiller øremerker tidlig hos Os-id som er vår samarbeidspartner, får du de elektroniske mini-øremerkene for 12,90 pr stk (pris høsten 2022) som vi da kompenserer med kr 13,- Småfe uten elektronisk øremerke trekkes med kr 15,- pr dyr.

Dyr som blir levert med halthet, brokk eller andre skavanker som gjør at de ikke er transportdyktige, blir avlivet uten kompensasjon til produsent. Oppgjør blir foretatt i forhold til øremerke registrert over slaktevekt på slaktedagen.

De som transporterer dyr til slakteri lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis for dyretransport. Kravet til kompetansebevis gjelder for alle dyr som blir transportert av andre enn dyreeier, selv om det er under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis. For dyretransport, klikk på linken: https://www.animalia.no/no/animalia/kurs-og-opplaring/kurs-i-dyretransport/

 

Trekk:

-Stoppavgift, kr 190- pr stopp. (stoppavgiften faller bort ved samlasting/pulje på ett stopp)  

-Småfe uten elektronisk øremerke trekkes med kr 15,- pr dyr.

-Hygienetrekk, kr 120,- Dyr som er så møkkete at de ikke kan klippes rene vil få trekk. Hjemme-klipte dyr som er forurenset etter klipping vil også få trekk. Dersom forurensingen har skjedd under inntransport eller oppstalling på slakteri vil ikke produsenten trekkes.

-Dyr som slaktes med Ren ull på, gir ull-tillegg, men trekkes da med hygienetrekk. Husk at om du skal ha skinnfell i retur, må dyret merkes i henhold til beskrivelse her: http://slaktereide.no/Dokument/Returskinn

-Manglende KSL-oppfølging gir 20% prisreduksjon, (Mangler egenrevisjon og/eller har ikke lukkede avvik som er relevante for varestrømmen).

Skinn i retur, faktureres for salting, merking, og pakking/sending til garveri, se priser og retningslinjer på egen side for returskinn her: http://slaktereide.no/Dokument/Returskinn 

-Alle dyr som slaktes ved Jens Eide Slakteri må være innmeldt på forhånd, og du får en SMS bekreftelse på hentetidspunkt/leveringstidspunkt senest fredag før dyrene blir hentet eller levert. Dersom du leverer dyrene direkte på slakteriet MÅ du ha fått denne SMS før du leverer dyrene, fordi dyrene må være meldt til slakting hos Mattilsynet senest innen kl 12:00 siste virkedag før de ankommer slakteriet.

NB! Lam må merkes med årets id-merker for å sikre riktig oppgjør. Dyr merket med gamle øremerker avregnes som sau/ung sau og vil ikke motta lammetilskudd. Innkjøpte dyr må merkes med hvite merker.

Ved eventuelle erstatningskrav erstattes kun kg pris uten tillegg. (spesialvare, debio, pulje,kvalitetstillegg osv.)

 

Telledato 1.Mars og 1. Oktober.

Du kan søke om tilskudd for husdyr som foretaket ditt disponerer på telledatoene 1. mars og 1. oktober.  

Foretaket disponerer husdyr når det har ansvaret for dyrene. I tilfeller hvor det er uklart hvem som oppfyller disponeringskravet, gjøres det en vurdering av hvem som kan sies å være ansvarlig for dyra.  

Momenter som er relevante i vurderingen av hvem som disponerer dyrene er 

  • hvilket foretak som har ansvaret for fôring og stell av dyrene 
  • hvilket foretak som har utgiftene med og mottar inntektene fra husdyrproduksjonen 
  • hvem som er registrert som dyreholder i?Husdyrregisteret 
  • dyrenes øremerker  

Ved salg av livdyr på telledato er det kjøper som er berettiget tilskudd for dyrene. Ved salg av dyr til slakt på telledato, er det selger som skal ha tilskuddet. Ved midlertidig bortplassering av dyr må det vurderes om foretaket fortsatt oppfyller vilkåret om å disponere dyrene.  

Hvis to foretak er i driftsfellesskap, beregnes tilskudd fra det samlede dyretallet til foretakene som er i driftsfellesskap

for mer om tilskudd klikk på linken her: Produksjonstilskudd

 

Kontakt:

For innmelding av dyr til slakting, benytt vår side for Innmelding ved å klikke her.

Eller telefon 37 40 34 00.

Produsentkontakt: Odd Rune Nordby, telefon 950 56 700 mail: odd.rune@slakteriede.no

For våre avregningspriser, klikk her: Last ned avregning her  Utbetaling innen 3 uker.

Preform Administrasjon