Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

SMÅFE PRISER OG BETINGELSER

For våre avregningspriser, klikk her: Last ned avregning her.

Kontakt:

For innmelding av storfe til slakting, benytt vår side for Innmelding og innmeldingsskjema der.

eller: Telefon 37 40 34 00 eller Mail innmelding@slaktereide.no

 

Nødslakt i åpningsiden: telefon 37 40 34 00 Tastevalg 2

Nødslakt utenom åpningstid: telfon 37 40 34 00 og vent på svar.

Produsentkontakt: Odd Rune Nordby, telefon 950 56 700 mail odd.rune@slakteriede.no

 

Småfe

Alle dyr som slaktes ved Jens Eide Slakteri må være innmeldt på forhånd.

Alle småfebesetninger sjekkes mot Animalias dyrehelseportal senest 48 timer før slakting.

Ved samlasting er det viktig at hver enkelt besetning meldes inn.

 

Puljetillegg over 13 kilos dyr:

15 - 29 stk kr 15,- pr stk

30 - 49 stk kr 30,- pr stk

50 - 79 stk kr 45,- pr stk

80 - 100 stk kr 60,- pr stk

101 - 130 stk kr 80,- pr stk

Over 130 stk kr 100,- pr stk

Alle fellesleveringer må meldes inn med antall for hver enkelt produsent. Mattilsynet har strenge rutiner i forhold til kontroll av besetninger i forkant av slaktingen. Vi må derfor ha innmeldt alle besetninger senest 48 timer før slakting.

Puletillegget beregnes pr stopp. Det utebetales ikke puljetillegg ved leieslakting. Stoppavgiften faller bort ved samlasting.

 

Dielam/Sommerlam tillegg 2019

Årets lam til og med uke 29 kr 10,- pr kilo

gjelder lam fra 9-16 kilo klasse O+ og bedre samt fettprosent til og med +3

 

Tidlig lam tillegg: 

Tidliglam tillegg uke 32 -36 kr 2,- pr kilo

Tidliglam tillegg uke 37 kr 1,50 pr kilo

Tidliglam tillegg uke 38  kr 1,- pr kilo

Tidliglam tillegg uke 39 kr 0,50 pr kilo

 

Økologisk lam:

Økologisk tillegg sau/lam/geit/kje kr 2,- pr kilo

Økologisk lam under 16 kilo kr 2,- pr kilo

Økologisk tillegg stjernelam kr 3,- pr kilo


Andre tillegg

Stjernelam kr 50,- pr stk

 gjelder klasse O+ eller bedre, fettgruppe 1+ til og med 3, samt 16 kilo og oppover

Stjernelam ekstra kr 100,- pr stk

gjelder klasse R eller bedre, fettgruppe 1+ til og med 3, samt 19 - 25 kilo

Elektronisk øremerke  kr 10,- pr stk

 

Ull:

Det gis et ulltillegg på hvit ull på kr 30,- pr dyr som klippes på slakteriet.

Villsau ull høst slakting kr 17,- pr dyr som klippes på slakteriet.

Villsau ull vårslakting kr 5,- pr dyr som klippes på slakteriet.

Dyr som slaktes med ulla på gir kr 70,- i ulltillegg, men trekkes da med hygienetrekk på kr 30,- pr dyr.

Skinn i retur, faktureres kr 200,-  for salting, merking, og pakking/sending til garveri.

Våt ull kr 0,- Denne får vi ingenting for så den kan vi heller ikke betale for.

 

Hjemmeklipp:

Tillegg hjemmeklipp Kr 25,- pr stk, gjelder nyklipte og rene dyr levert i uke 37 - 45

Tilleggene over gjelder ikke ved returslakt.

 

Grunntilskudd:

Lam 13,0 - 23,0 KG Kr 4,80 

Lam over  23,0 KG Kr 3,80 

Sau og ung sau  Kr 3,70  

Vær  Kr 5,00

Geit og Kje  Kr 5,15


Kvalitetstilskudd:

Kvalitetstilskudd lam, klasse O+ eller bedre gir kr 450,- pr dyr

Fra og med 1. mars (telledato) får man ikke kvalitetstilskudd for lam født året før.

 

Distriktstilskudd:

Sau og geit Kr 5,25 pr kg, gjelder sone 2

 

Trekk:

Stoppavgift (stoppavgiften faller bort ved samlasting)  kr 100- pr stopp

Alle dyr som leveres med våt ull vil få trekk. Dyr som er så møkkete at de ikke kan klippes rene vil få trekk. Hjemmeklipte dyr som er forurenset etter klipping vil også få trekk. Dersom forurensingen har skjedd under inntransport eller oppstalling på slakteri vil ikke produsenten trekkes.

20% prisreduksjon, trekkes på leveranser fra besetninger som har manglende KSL-oppfølging. (Mangler egenrevisjon og/eller har ikke lukkede avvik som er relevante for varestrømmen).


Egentransport av dyr:

De som transporterer dyr lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis. Dette gjelder også for de som transporterer andre enn egne dyr under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis.

for kompetansebevis i dyretransport, klikk på linken: https://www.animalia.no/no/animalia/kurs-og-opplaring/kurs-i-dyretransport/


Utbetaling av slakte- oppgjør innen 3 uker.

Preform Administrasjon